Çevre Projeleri
Su, atıksu ve atık yönetimi, seragazı salınımları, karbon ticareti, acil durum planlama ve entegre havza yönetimi gibi çevre konularında gerekli tüm tasarım, dizayn ve mühendislik çalışmalarını konularında uzman eksperlerimizle gerçekleştiriyoruz.

 

Enerji Projeleri
Başta biyokütleden enerji olmak üzere tüm yenilenebilir enerji projeleri, enerji etüdü, enerji yönetimi, enerji verimliliği ve kojen/trijen uygulamaları konularında tüm raporlama, yönetim ve mühendislik işlerini uzman takım arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz.

 

Anahtar Teslim Kurulum
Projenizin sıfırdan hayata geçmesi için gerekli olan tüm hizmetlerin sunulması ve projenin ifasının hızlı ve hatasız yapılması için uzman inşaat ve proses ekiplerimiz ile tesisinizin anahtar teslim kurulumunu gerçekleştiriyoruz.

 

Değerlerimiz

2011 yılında Boğaziçi Teknopark’ta akademik bilginin endüstriye aktarılması için kurulmuş olan bağımsız bir Ar-Ge Mühendislik firmasıyız.
Tecrübe
30 yılı aşkın akademik tecrübemizi üniversitelerden endüstriye aktarıyoruz

 

İş Bitirme
Kuruluşumuzdan bu yana farklı sektörlerde 400’e yakın projeyi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz

 

Ekip
Her biri kendi konularında uzman takım arkadaşlarımız ile birçok farklı alan ve sektöre aynı anda hitap edebiliyoruz

Çalışma Alanlarımız

ENGY olarak sizlere enerji, çevre, altyapı ve mühendislik alanlarında geniş bir yelpazede mükemmel hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.  Çalışma alanlarımız ve hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yatırımları

 • Alternatif Çevre ve Enerji Teknolojileri AR-GE Hizmetleri
 • Çevre ve Enerji Teknolojileri Projelendirme
 • Çevre ve Enerji Teknolojileri Yatırımları Proje Yönetimi
 • Atıklardan Enerji Üretimi

 

Alt Yapı Projeleri

 • İsale Hattı Projeleri
 • İçmesuyu Şebeke Projeleri
 • Kanalizasyon Projeleri
 • Yağmursuyu Projeleri
 • Dere Islahı Projeleri
 • Deniz Deşarjı Projeleri
 • Altyapı Projeleri Kapsamında;
 • Projelerin Hazırlanması
 • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

 

Çevre İzni/Lisansı Danışmanlık Hizmetleri

 • Çevre Yönetimi Planlaması
 • Düzenli Denetim Hizmetleri
 • Raporların Hazırlanması
 • Çevre İzin ve Lisanslarının Alınmasına İlişkin Tüm İş ve İşlemler

 

Su ve Atıksu Yönetimi

 • Endüstrilerde Temiz Üretim ve Su Yönetimi Çalışmaları AR-GE Hizmetleri
 • Ters Ozmoz Sistemleri, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Deiyonizasyon Üniteleri, Su Yumuşatma Sistemleri Projelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri

 

Entegre Havza Yönetimi

 • Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönetimi
 • Su Kalite Yönetimi ile İlgili Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
 • Su Kalite Modellemesi Çalışmaları
 • Su Kalite Kontrolü Stratejileri Geliştirilmesi Hizmetleri

 

Çevresel Etkilerin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi

 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Çalışmaları ve ÇED Raporu Hazırlanması
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlanması
 • Halkın Katılımı, Paydaş Toplantıları ve Kamuoyu Bilgilendirme Çalışmalar

Atık Yönetimi

 • Katı Atık Yönetimi
 • Tehlikeli Atık Yönetimi
 • Tıbbi Atık Yönetimi
 • Ambalaj Atıklarının Yönetimi
 • Atık Yağların Yönetimi
 • Özel Atıkların Yönetimi
 • Atıkların Düzenli Depolanması
 • Atıkların Yakılması

 

Hava Kalitesi Yönetimi ve Baca Gazı Arıtım Teknolojileri

 • Hava Kalitesi Modelleme Hizmeti
 • Kirlilik Dağılım Haritası Çalışmaları
 • Temiz Hava Planlarının Oluşturulması Projeleri
 • Baca Gazı Arıtım Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri

Karbon Envanteri ve Enerji Yönetimi

 • Sera Gazı Emisyon Envanteri ve Karbon Ayak İzi Çalışmaları
 • Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri (ISO 14064 Standardı)

 

Tamamlanan Projelerimiz

Firmamız ve çözüm ortaklarımızla yaptığımız projelerimizden bazıları...
Firmamız ve çözüm ortaklarımızla yaptığımız projelerimizden bazıları…

Referanslarımız

Tamamlanan projelerimizde kimlerle çalıştık