Su ve Atıksu Yönetimi

  • Endüstrilerde Temiz Üretim ve Su Yönetimi Çalışmaları AR-GE Hizmetleri
  • Ters Ozmoz Sistemleri, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Deiyonizasyon Üniteleri, Su Yumuşatma Sistemleri Projelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Proses ve Kullanma Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarımı, Projelendirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Atıksu Arıtma Tesisi Master Planı Hazırlanması
  • Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
  • Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Projeleri
  • Atıksu Arıtma Tesisi İhale Danışmanlığı ve Müşavirliği Hizmeti
  • Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı ve Performans İyileştirilmesi
  • Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı
  • Arıtma Çamurlarının Azaltımı ve Uzaklaştırılması Çalışmaları