Karbon Envanteri ve Enerji Yönetimi

  • Sera Gazı Emisyon Envanteri ve Karbon Ayak İzi Çalışmaları
  • Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri (ISO 14064 Standardı)
  • Enerji Yönetim Sistemleri (EN 16001 Standardı)
  • Hazırlanan Projelerin Uygunluğunun Değerlendirilmesi
  • İlave Katkı Değerlendirilmesi
  • Sürdürülebilir Kalkınmaya Olan Etkilerin Değerlendirilmesi
  • Paydaş Toplantılarının Organize Edilerek Raporlanması
  • Proje Dizayn Dokümanı (PDD) Hazırlanması
  • Akredite Kuruluşların (DOE veya AIE) Onay Süreci için Seçim
  • Akredite Kuruluşların (DOE veya AIE) Doğrulama Süreci İçin Seçimi