Çevresel Etkilerin Belirlenmesi ve Risk Degerlendirmesi

 • Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlanması
  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlanması
  • Halkın Katılımı, Paydaş Toplantıları ve Kamuoyu Bilgilendirme Çalışmaları
  • IFC Standardı, Dünya Bankası ve Ekvator Prensiplerine Uygun Çevre Etki Değerlendirmesi (EIA) Raporlarının Hazırlanması
  • Kümülatif Etki Değerlendirmesi (KED)
 • Çevre Yönetim Planlarının (ÇYP) Hazırlanması
 • Çevresel Durum Raporlarının Hazırlanması
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları
 • Çevre Hukuku Danışmanlık Hizmetleri
 • Çevresel Risk Analizi;
  • Risk ve Kaza Yönetimi,
  • Çevresel Önlemler,
  • İş sağlığı ve Güvenliği Önlemleri,
  • Eğitim Hizmetleri
  • Acil Durum/Müdahale Planları Hazırlanması,
  • Kayıtların Tutulması ve Raporlama Hizmetleri