Biz Kimiz

Hakkımızda

Hakkımızda

ENGY Çevre ve Enerji Teknolojileri Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Ltd. Şti., üniversitenin ulusal/uluslararası kabul görmüş ve konularında yetkin uzmanların bilgi birikimlerini ve deneyimlerini, üniversitenin altyapı olanaklarıyla birlikte değerlendirerek çevre ve enerji teknolojileri biyoteknoloji alanlarında çözüm üretmeye yönelik AR-GE projeleri geliştirmek ve uygulamak üzere Boğaziçi Üniversitesi BÜN Teknopark bünyesinde 2011 yılında kurulmuş bağımsız bir araştırma ve geliştirme şirketidir.
Vizyonumuz

Vizyonumuz

Ülkemizin, çevre ve enerji teknolojileri biyoteknoloji alanlarında uluslararası rekabet gücünü artıracak bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmak, dünya kalitesindeki tesislerin hayata geçirilmesi için gerekli tüm teknik çalışmaları yapmaktır.
Misyonumuz

Misyonumuz

Ülke sanayisinin uluslararası rekabet gücünü artırmasına yönelik teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji transferine yardımcı olacak teknolojik altyapıyı sağlamak üzere çevre ve enerji teknolojileri biyoteknoloji alanlarında araştırma projelerini geliştirmek ve uygulamaktır.

 

Biyokütleden Enerji Tesisi

0+

Biyokütleden Enerji Tesisi

Lisanslı GES

0+

Lisanslı GES

Rüzgar Enerji Tesisi

0+

Rüzgar Enerji Tesisi

Hidroelektrik Tesisi

0+

Hidroelektrik Tesisi