Alt Yapı Projeleri

 • İsale Hattı Projeleri
 • İçmesuyu Şebeke Projeleri
 • Kanalizasyon Projeleri
 • Yağmursuyu Projeleri
 • Dere Islahı Projeleri
 • Deniz Deşarjı Projeleri
 • Altyapı Projeleri Kapsamında;
  • Projelerin Hazırlanması
  • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
  • İhale Dökümanlarının Hazırlanması
  • Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmeti