Çevre ve Enerji Teknolojileri Yatırımları

 • Alternatif Çevre ve  Enerji Teknolojileri AR-GE Hizmetleri
 • Çevre ve Enerji Teknolojileri Projelendirme
 • Çevre ve Enerji Teknolojileri Yatırımları Proje Yönetimi
 • Atıklardan Enerji Üretimi
 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Jeotermal Enerjisi
 • Kojenerasyon Sistemleri
 • Piroliz, Gazlaşlaştırma, Biyodizel
 • Sanayide Çevre Yönetimi ve Enerji Verimliliği Alanlarında;
 • Projelerin Hazırlanması
 • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmeti